การสั่งซื้อ

สั่งซื้อที่โรงงาน

บริษัท สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป จำกัด​
355 หมู่11 ตำบล นาขา
อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ขนส่งภายในประเทศ​

สะดวก ปลอดภัย และมีที่เก็บรักษาสินค้าให้ มีคุณภาพที่ดี สด สะอาด
อยู่เสมอ จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

ติดต่อเรา

ที่อยู่

บริษัท สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป จำกัด​

355 หมู่11 ตำบล นาขาอำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Copyright © 2021 www.specksdurian.com All Rights Reserved.​​

DESIGN by

Contact Us