การสั่งซื้อ ทุเรียน จันทบุรี

การสั่งซื้อ ทุเรียน จันทบุรี

สั่งซื้อที่โรงงาน

บริษัท สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป จำกัด​
355 หมู่11 ตำบล นาขา
อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ขนส่งมีคุณภาพและปลอดภัย

ทางเรามีที่เก็บสินค้าอย่างดี ทําให้ สินค้าสด สะอาด คงคุณภาพ
ซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าอย่างมาก

สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - ทุเรียนสดแช่แข็ง, โรงงานทุเรียนแช่แข็ง, สวนทุเรียน ชุมพร

ติดต่อเรา

ที่อยู่

บริษัท สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป จำกัด​

355 หมู่11 ตำบล นาขาอำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ติดต่อเรา

Specksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่ง
© www.specksdurian.com All Rights Reserved.​​