กระบวนการผลิต ทุเรียน จันทบุรี

ความสามารถในการผลิต

เรามีสินค้าในคลังเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาในการผลิตเนื่องจากสินค้าขาดตลาด และสามารถผลิตสินค้าได้อย่างสม่ำเสมอ เราใช้เครื่องจักรที่เพียงพอและปลอดภัยต่อการผลิต มีการตรวจรับรองคุณภาพด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย สินค้าที่ส่งออกจากโรงงานทุกชิ้นถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด​​

การเก็บรักษาคุณภาพสินค้า

ด้วยขนาดพื้นที่โรงงานกว่า 100 ไร่ สามารถจัดแบ่งให้กับส่วนการผลิตซึ่งมีเครื่องจักรที่ทันสมัย การบรรจุ การควบคุมคุณภาพจากห้องเก็บความเย็นที่รักษาอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ และมีคลังเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ​

สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - โรงงานทุเรียนแช่แข็ง, สวนทุเรียน ชุมพร, ทุเรียน จันทบุรีสเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - โรงงานทุเรียนแช่แข็ง, สวนทุเรียน ชุมพร, ทุเรียน จันทบุรีสเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - โรงงานทุเรียนแช่แข็ง, สวนทุเรียน ชุมพร, ทุเรียน จันทบุรีสเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - โรงงานทุเรียนแช่แข็ง, สวนทุเรียน ชุมพร, ทุเรียน จันทบุรีสเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - โรงงานทุเรียนแช่แข็ง, สวนทุเรียน ชุมพร, ทุเรียน จันทบุรีสเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - โรงงานทุเรียนแช่แข็ง, สวนทุเรียน ชุมพร, ทุเรียน จันทบุรีสเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - โรงงานทุเรียนแช่แข็ง, สวนทุเรียน ชุมพร, ทุเรียน จันทบุรีสเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - โรงงานทุเรียนแช่แข็ง, สวนทุเรียน ชุมพร, ทุเรียน จันทบุรีสเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - โรงงานทุเรียนแช่แข็ง, สวนทุเรียน ชุมพร, ทุเรียน จันทบุรีสเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - โรงงานทุเรียนแช่แข็ง, สวนทุเรียน ชุมพร, ทุเรียน จันทบุรีโรงงานทุเรียนแช่แข็ง, สวนทุเรียน ชุมพร, ทุเรียน จันทบุรีSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่งSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่งSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่งSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่งSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่งSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่งSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่ง

มาตรฐาน

ระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพ

โรงงานและห้องบรรจุที่ผ่านมาตรฐาน GMP การผลิตใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย สินค้าที่ส่งออกจากโรงงานทุกชิ้นถูกต้องตามมาตรฐานที่กําหนด

บริการส่งออกที่ได้มาตรฐาน

การส่งออกที่มีคุณภาพต้องเริ่มจากการบรรจุสินค้า ซึ่งผลไม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขนส่ง เราดูแลและบรรจุสินค้าอย่างปลอดภัยและจัดส่งถึงผู้บริโภคอย่างเต็มประสิทธิภาพ​

สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - สวนทุเรียน ชุมพร, ส่งออก ทุเรียนไปจีน  , ราคา ทุเรียน จันทบุรี สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - สวนทุเรียน ชุมพร, ส่งออก ทุเรียนไปจีน  , ราคา ทุเรียน จันทบุรี สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - สวนทุเรียน ชุมพร, ส่งออก ทุเรียนไปจีน  , ราคา ทุเรียน จันทบุรี สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป - สวนทุเรียน ชุมพร, ส่งออก ทุเรียนไปจีน  , ราคา ทุเรียน จันทบุรี สวนทุเรียน ชุมพร, ส่งออก ทุเรียนไปจีน  , ราคา ทุเรียน จันทบุรี Specksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่งSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่งSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่งSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่งSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่งSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่งSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่งSpecksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่ง

ที่อยู่

บริษัท สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป จำกัด​

355 หมู่11 ตำบล นาขาอำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ติดต่อเรา

Specksdurian จำหน่ายส่งออก ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป ราคาส่ง
© www.specksdurian.com All Rights Reserved.​​