บริษัท สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป จำกัด​
355 หมู่11 ตำบล นาขา
อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

สั่งซื้อที่โรงงาน

Send

Name / 名

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

การสั่งซื้อ

ขนส่งภายในประเทศ

สะดวก ปลอดภัย และมีที่เก็บรักษาสินค้าให้

มีคุณภาพที่ดี สด สะอาด อยู่เสมอ จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

ขนส่งระหว่างประเทศ

ทางเรามีบริการการขนส่งทางเรือ หรือเครื่องบิน ที่รวดเร็ว ทันความต้องการ

ของคุณ

การสั่งซื้อ

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.