บริษัท สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป จำกัด​
355 หมู่11 ตำบล นาขา
อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

สั่งซื้อที่โรงงาน

087 279 2263​
083 070 9319
098 671 6245
090 459 1916

สั่งซื้อทางโทรศัพท์

ทุเรียน แช่แข็ง (SpecksDurian)

specksdurian

SpecksDurian

specksdurian@gmail.com 

สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต

Send

Name / 名

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

การสั่งซื้อ

ขนส่งภายในประเทศ

สะดวก ปลอดภัย และมีที่เก็บรักษาสินค้าให้

มีคุณภาพที่ดี สด สะอาด อยู่เสมอ จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

ขนส่งระหว่างประเทศ

ทางเรามีบริการการขนส่งทางเรือ หรือเครื่องบิน ที่รวดเร็ว ทันความต้องการ

ของคุณ

การสั่งซื้อ

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

ที่อยู่

บริษัท สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป จำกัด​

355 หมู่11 ตำบล นาขา

อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์

: 087 279 2263​

: 083 070 9319

: 098-671-6245
: 090 459 1916

อีเมลล์ : specksdurian@gmail.com

ติดตามเรา

 ทุเรียน แช่แข็ง (SpecksDurian) 

specksdurian

SpecksDurian

Copyright © 2019 www.specksdurian.com All Rights Reserved.​​