ทุเรียนสดมีเปลือก / ไม่มีเปลือก

ทุเรียนแช่แข็ง

ทุเรียนแปรรูป

จำหน่ายทุเรียนสด ทั้งแบบมีเปลือก และไม่มีเปลือก

คัดสรรจากไร่ที่มีคุณภาพการปลูกอย่างดี ผลสวย

ตามหลักทุเรียนคุณลักษณะที่ดี มีบริการขนส่ง

สะดวกต่อการแปรรูป ไม่ต้องแกะเม็ด สามารถ

นำไปเป็นส่วนประกอบองอาหารและขนมเพิ่มความสะดวกต่อกระบวนการผลิตเมื่อนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารและขนม​ มีบริการขนส่ง

ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน รสชาติดี พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต สะอาดถูกหลักอนามัย ราคาส่ง

นำไปขายต่อได้กำไรงาม มีบริการขนส่ง

ทุเรียนแช่แข็งทั้งลูก

ทุเรียนแช่เเข็งแบบทั้งลูก รสชาติดี พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต สะอาดถูกหลักอนามัย ราคาส่ง

นำไปขายต่อได้กำไรงาม มีบริการขนส่ง

ทุเรียนอบแห้ง

ทุเรียนอบแห้ง รสชาติดี พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต สะอาดถูกหลักอนามัย ราคาส่ง

นำไปขายต่อได้กำไรงาม มีบริการขนส่ง