ความสามารถในการผลิต

เรามีสินค้าในคลังเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาในการผลิตเนื่องจากสินค้าขาดตลาด และสามารถผลิตสินค้าได้อย่างสม่ำเสมอ เราใช้เครื่องจักรที่เพียงพอและปลอดภัยต่อการผลิต มีการตรวจรับรองคุณภาพด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย สินค้าที่ส่งออกจากโรงงานทุกชิ้นถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด​​

ด้วยขนาดพื้นที่โรงงานกว่า 100 ไร่ สามารถจัดแบ่งให้กับส่วนการผลิตซึ่งมีเครื่องจักรที่ทันสมัย การบรรจุ การควบคุมคุณภาพจากห้องเก็บความเย็นที่รักษาอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ และมีคลังเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ​

การเก็บรักษาคุณภาพสินค้า

ห้องบรรจุที่มีการตรวจรับรองคุณภาพด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย สินค้าที่ส่งออกจากโรงงานทุกชิ้นถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด​​

ระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพ

การส่งออกที่มีคุณภาพต้องเริ่มจากการบรรจุสินค้า ซึ่งผลไม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขนส่ง เราดูแลและบรรจุสินค้าอย่างปลอดภัยและจัดส่งถึงผู้บริโภคอย่างเต็มประสิทธิภาพ​

บริการส่งออกที่ได้มาตรฐาน

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต

มาตรฐาน

มาตรฐาน